Chakra levensgebieden.


Je inzicht in de chakra’s wordt vergroot als je begrijpt dat chakra’s niet alleen het fysieke lichaam beïnvloeden.
Ze spelen ook een rol in het emotionele en spirituele. Elk chakra vertegenwoordigt een bepaalt levensgebied.
Dat wil zeggen dat elk chakra zich ontwikkelt in een bepaalde periode van ons leven. En dat begint al in de
baarmoeder. Gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de ontwikkeling van een bepaald chakra kan een heel
ander licht werpen op de beleving van trauma’s, hoe je reageert, ook op maatschappelijk gebied. Het heeft een
invloed op hoe je het leven beleeft.


Hieronder zal ik voor elk chakra het levensgebied bespreken, wanneer dit chakra zich ontwikkelt en welke
vragen je je kan stellen die een ander licht kunnen brengen op de beleving van en reageren op gebeurtenissen
die zich voordoen in het leven en de blokkades die zich eventueel gevormd hebben. Een trauma of gebeurtenis
die een intense ervaring met zich meebrengt tijdens de kindertijd kan een invloed hebben op de ontwikkeling
van het desbetreffende chakra. Op welke manier de chakra’s het fysieke lichaam beïnvloeden heb ik hierboven
al besproken. Hieronder zal ik dieper ingaan op hoe het emotionele en psychische wordt beïnvloed.

Eerste chakra
Een goed ontwikkeld eerste chakra of basischakra laat je sterk in je schoenen staan. Het zorgt ervoor dat je
goed geaard bent. Het staat voor alle basisbehoeften, zoals voedsel, huisvesting, geld, seksualiteit, relaties. De
invloeden van het gezin waarin we opgroeien wordt hierin opgeslagen. Het fysieke lichaam wordt gereguleerd
door het eerste chakra. Het heeft te maken met hoe we onszelf zien. Je hebt het recht hier te zijn en alles te
krijgen wat je nodig hebt om je levensdoel te bereiken.
Ik ben.
Leeftijd: in de baarmoeder tot 6 maanden.


Tweede chakra
Dit chakra bevindt zich in de onderbuik. Wil je dit chakra volledig tot uiting laten komen, dan kan je dit doen
door creativiteit en emotionele expressie. Ons empatisch vermogen ligt hierin. Hoever kan je jezelf inleven in
de gevoelens en leefwereld van anderen? Gevoelens uiten op een creatieve manier. Het tweede chakra heeft
betrekking op je eigen gevoelens, maar ook op die van anderen (empathie).
Ik voel.
Leeftijd: 6 maanden tot 2,5 jaar.


Derde chakra
Ook wel zonnevlecht of solar plexus genoemd. Dit chakra bevindt zich ter hoogte van de maagstreek. De
oordelen over jezelf, anderen en de wereld worden hierin opgeslagen. De manier waarop je naar de wereld
kijkt wordt hierdoor beïnvloedt. Hoe sta je in je eigen kracht? Omdat de oordelen over onszelf hier worden
opgeslagen heeft het ook een invloed op ons zelfvertrouwen. Dit energiecentrum staat voor persoonlijke
macht. Angsten, besluiten nemen. Intellectueel empathie.
Ik voel en ik denk.
Leeftijd: 2,5 tot 4,5 jaar.


Vierde chakra
Het hartchakra staat voor liefde, voor onszelf en anderen, relaties. Een goed ontwikkelt hartchakra zorgt voor
transformatie van emoties. In dit chakra worden de onderste chakra’s (die betrekking hebben op het
lichamelijke) en de bovenste chakra’s (op zielsniveau) verbonden met elkaar. Het komt samen zodat je vanuit je
hart de juiste beslissingen kan nemen die op materieel niveau nodig zijn om je levensdoel te bereiken.
Medeleven, liefde, healing.
Ik voel en ik denk liefdevol.
Leeftijd: 4,5 tot 6,5 jaar.

Vijfde chakra
Bevindt zich ter hoogte van de keel, vandaar ook wel keelchakra genoemd. Via dit chakra laten we anderen
weten hoe we ons voelen, wat we denken,… Met andere woorden, hoe we ons uiten hangt af van dit chakra.
Daarom staat dit chakra ook voor zelfverantwoordelijkheid en assertiviteit. Opkomen voor onszelf en hoe we
ons uiten i.v.m. onze dromen en wensen.
Ik voel, ik denk en ik breng mijzelf liefdevol tot uitdrukking.
Uit ik mezelf voldoende? Spreek ik, op een liefdevolle manier, mijn eigen waarheid?
Leeftijd: 6,5 tot 8,5 jaar.


Zesde chakra
Het derde oog. Dit heeft te maken met hoe we naar de wereld en naar onszelf kijken. Het heeft dus ook
betrekking hoe we onszelf zien. Helderziendheid verbondenheid met de hypofyse en dus ook met de
endocriene klieren. We slaan in het derde oog de beelden op maar ook symbolen en andere afbeeldingen. Het
is ons visueel centrum. Onze plannen naar de toekomst toe en wat eventueel moet bijgeschaafd worden om
onze doelen te bereiken.
Ik voel, ik denk en ik breng mijn visie liefdevol tot uiting.
Leeftijd: 8,5 tot 14 jaar.


Zevende chakra
Het kruinchakra heeft te maken met de verbinding van de ziel met het “hoger” plan. Het heeft te maken met
spiritualiteit en religie. Het ontvangen van spirituele leiding en bijgevolg het handelen daarnaar, zodat we ons
doel kunnen bereiken. Spirituele leiding zorgt er immers voor dat we intuïtief weten of aanvoelen wat we wel
of niet moeten doen om ons levensdoel te bereiken. Contact met engelen, gidsen, innerlijk weten,…
Ik voel, ik denk en ik breng mijn visie op het goddelijke doel liefdevol tot uiting.
Leeftijd: 14 tot 21 jaar.

(Uit de cursussen afstandsinwijding Kundalinireiki-Usui Reiki-Violette Vuur/Dagaz-Healing)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.